18. 12. 2012. Семинар: Иван Аничин

 

У уторак 18. децембра у 13 часова у сали библиотеке Института за физику одржаће семинар

др Иван Аничин

Сто година од открића космичког зрачења

Aпстракт

Биће описано откриће постојања космичког ("висинског") зрачења, као и историјат открића природе тог зрачења и његових основних особина. Описаће се развој методологије истраживања тог феномена, који је довео до открића низа елементарних честица, а тиме, током педесетих година прошлог века, и до формирања физике елементарних честица као независне дисциплине. Биће речи о прерастању и синтези физике космичког зрачења, физике елементарних честица и астрофизике у нову физичку дисциплину – астрочестичну физику. Коначно, размотриће се значај космичког зрачења као носиоца енергија недостижних за акцелераторе на Земљи.