Милутин Благојевић добитник награде САНУ за физику

 

Новоустановљена Награда Српске академије наука и уметности из области физичких и сродних наука за 2012. годину припала је Милутину Благојевићу, пензионисаном научном саветнику Института за физку у Београду. Председник комисије за доделу награде из области физичких и сродних наука академик Федор Хербут нагласио да је Благојевић својом целокупном научном и наставном активношћу оставио неизбрисив печат у нашој теоријској физици, посебно у областима физике елементарних честица, квантне теорије поља и теорије гравитације.