ЕКСПОЗЕ МАНДАТАРКЕ АНЕ БРНАБИЋ: Институт за физику као пример

 
 
У свом експозеу мандатарка Ана Брнабић је дала посебно место унапређењу конкурентности науке, истраживања и иновација. У овом контексту је посебно споменут Институт за физику као пример институција са развијеном међународном сарадњом.
 
Кратак извод из експозеа:

"Унапређење конкурентности науке, истраживања и иновација у функцији привредног развоја биће свакако један од приоритетних циљева Владе Републике Србије и комплементарно је са приоритетом на дигитализацији који Влада има.

За реализацију овог циља неопходна је реформа научних института и промена начина финансирања научно-истраживачке делатности. Планирамо детаљну евалуацију института као и израду Стратегије паметне специјализације којом ће бити идентификоване приоритетне области развоја Србије засноване на знању. Процес израде стратегије паметне специјализације започет је састављањем међуресорног радног тела и почетком рада на Мапи пута научноистраживачке инфраструктуре. Стратегија паметне специјализације и резултат евалуације института директно ће утицати на реформу и будућност научноистраживачких института у Републици Србији. На темељу тих активности и њихових резултата, донећемо план реорганизације института са концептом комбинованог финансирања - институционалног и пројектног.

Многи наши факултети су препознати у свету по одличном квалитету најбољих студената, али им недостаје интензивнији рад са привредом и учешће у међународним пројектима. Треба да учимо на примерима Факултета организационих наука (ФОН) у Београду и Факултета техничких наука (ФТН) у Новом Саду, али и на примерима Биосенс института у Новом Саду и Института за физику у Београду, који су успели да обезбеде значајна средства из међунардних фондова и постигну светски признате резултате.
 

Морамо подстаћи двосмерну мобилност и омогућити нашим научницима који су у иностранству лак повратак у Србију на факултете и институте, без великих административних препрека. Раст квалитета високог образовања учиниће да Србија опет буде привлачна за наше стручњаке из иностранства и повећаће шансе за њихов повратак у Србију, али и за то да студенти из иностранства долазе на усавршавање у Србију. Унапредићемо и поједноставићемо систем вредновања и признавања иностраних диплома.

У завршној фази је и израда Акционог плана за спровођење Стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2016. до 2020. године."