Семинар: Ненад Врањеш, 13.03.2017.

 

Семинар Лабораторије за физику високих енергија


Понедељак, 13. март 2017, у 13:00, у читаоници библиотеке "др Драган Поповић" Института за физику 

Ненад Врањеш 

Мерење масе W бозона АТЛАС детектором

Апстракт:

На семинару ће бити приказани резултати мерења масе W бозона (mW) на Великом сударачу хадрона (ЛХЦ) које је недавно објавила АТЛАС колаборација [1]. Прецизно мерење mW је од кључног значаја за тестирање конзистентности Стандардног модела. Такође, у контексту глобалног фита параметара Стандардног модела, ограничења на физику ван СМ су тренутно условљена пре свега експерименталном прецизношћу познавања mW. Мерење је урађено коришћењем ~8 милиона W→μν и ~6 милиона W→еν догађаја из протон-протон судара прикупљених током 2011. на енергији 7 ТeV у систему центра масе, и представља прво мерење mW на ЛХЦ-у. Измерена вредност износи:

mW = 80370 ± 7 (stat.) ± 11 (exp. sys.) ± 14 (mod. sys.) MeV = 80370 ± 19 MeV,

при чему је прва неодређеност статистичка, друга произилази из експерименталних неодређености мерења (неодређеност калибрације импулса и ефикасности лептона, недостајуће енергије и познавања фонских процеса), док трећа произилази из неодређености познавање продукције и распада W бозона у pp сударима. Добијени резултат по прецизности одговара мерењима обављеним на експериментима ЦДФ и Д0 са сударача Теватрон. Резултат је конзистентан са тренутном светском средњом вредношћу, као и најновијим теоријским предвиђањима. Током предавања биће приказана методологија и изазови мерења, анализиране кључне систематске неодређености и коментарисане могућности за побољшање прецизности на експериментима на ЛХЦ-у у наредном периоду.


[1] ATLAS Collaboration, arXiv:1701.07240 [hep-ex], рад послат у EPJC