12. 10. 2012. Семинар: Милош Дражић

 

У петак, 12. октобра 2012. године, у сали 260 Института за физику, са почетком у 11:00 часова, у оквиру израде докторске дисертације, Милош Дражић ће одржати семинар:

Временски зависан, неравнотежни транспорт кроз квантну тачку у теорији линеарног одзива

 

Апстракт:

Нумерички методи, базирани на теорији функционала густине (DFT+NEGF), којима се израчунавају транспортне особине атома или молекула развијени су у последњој деценији. Систем који је изведен из равнотежног стања успостављањем константног коначног напона је моделиран електродама између којих се налази централни регион у виду атома или молекула. За такав систем је могуће нумерички одредити електричну струју која кроз њега протиче. Додатно излагање електрода временски променљивом напону за резултат има генерисање нестационарног потенцијала у централном региону као и струје која протиче кроз систем. У овом излагању, по први пут биће представљен метод којим се ове величине могу одредити користећи формализам Гринових функција у теорији линеарног одзива. Самоусаглашено израчунање временски зависног потенцијала се врши помоцу Хартри-Фокове апроксимације. Овај потенцијал стоји у вези са временски нехомогеним величинама које се добијају из Дајсонове и Келдишеве једначине. Између временски нехомогених и временски хомогених величина је успостављена аналитичка веза што је значајно обзиром да постоје одговарајући нумерички кодови за рачунање хомогених величина.