4. 10. 2012. Семинар: Милка Јаковљевић

 

У четвртак 4. октобра у сали Звонко Марић са почетком у 12 часова

Милка Јаковљевић ће одржати семинар под насловом

Спектроскопска елипсометрија плазмонских наноструктура

Апстракт:


Развој нанотехнологије последњих година омогућио је развој нанофотонике, области која изучава конфинирање електромагнетског поља у димензијама које су реда величине и мањим од таласне дужине упадног зрачења. Плазмоника представља једну од водећих тема у области нанофотонике и проучава узајамно деловање електромагнетског поља и проводних електрона на раздвојној површи између метала и диелектрика. У оквиру овог семинара биће приказан елипсометријски одзив плазмонских наноструктура као што су прекинути метални прстенови и „фишнет“ структуре. Ескеприментални подаци су упоређени са подацима добијеним помоћу симулација, које омогућавају детаљнији увид у расподеле струје и поља на резонантним учестаностима, а самим тим и у природу тих резонанци. Спектроскопска елипсометрија се показала као добар кандидат за каректеријзацију плазмонских наноструктура.