КОЛОКВИЈУМ ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ


уторак, 29. септембар, 12:00, сала за семинаре ”др Звонко Марић”

МИОНСКИ СНОП ИЛИ КАКО НАПРАВИТИ СЛЕДЕЋИ КОРАК У ФИЗИЦИ ЧЕСТИЦА др Милорад Поповић, ФЕРМИЛАБ

 

Предавање ће садржати опис садашњег стања физике честиа базиране на експериментима на акцелераторима. У уводном делу ће бити описанe карактеристике акцелератора који ће се градити у блиској будућности. Главни део предавања ће бити посвећен MICE експерименту који је у току у Великој Британији, као и о значају овог експеримента за будућност физике елементраних честица. У закључку ће бити разматран друштвени значај овог експеримента као мотора привредног раста.