16. 6. 2014. Семинар: Милош Ранковић

 

У понедељак 16. јуна 2014. године у 13:00 часова у сали "Звонко Марић" Института за физику у Београду одржаће семинар

Милош Ранковић
Институт за физику у Београду

Акциона спектроскопија биомолекула у јонској замци

Сажетак:

На семинару ће бити представљени резултати VUV акционе спектроскопије јона биомолекула (пептида и нуклеотида), добијених повезивањем LTQ XL масеног спектрометра са синхротронским извором зраченја (DESIRS, SOLEIL) [1-3]. Такође ће бити дат и кратак опис експерименталне поставке и методе мерења. У другом делу семинара ће бити представљен рад на развоју електронског топа у циљу повезивања електронског млаза и јонске замке, ради истраживања интеракције електрона са великим биомолекулима у гасној фази. Биће представљени резултати симулације електронског топа у програму SIMION [4], као и вакуумски систем који је развијен за тестирање овог уређаја.

Референце:
[1] VUV photofragmentation of protonated leucine-enkephalin peptide dimer below ionization energy, A. R. Milosavljević, V. Z. Cerovski, M. Lj. Ranković, F. Canon, L. Nahon, and A. Giuliani, Eur. Phys. J. D 68, 68 (2014)
[2] Energy-Dependent UV Photodissociation of Gas-Phase Adenosine Monophosphate Nucleotide Ions: The Role of a Single Solvent Molecule, Aleksandar R. Milosavljević, Viktor Z Cerovski, Francis Canon, Miloš Lj. Ranković, Nikola Škoro, Laurent Nahon, Alexandre Giuliani, J. Phys. Chem. Letters 5, 1994 (2014)
[3] Action spectroscopy of leucine-enkephalin peptide in VUV, M. Lj. Ranković, V. Z. Cerovski, F. Canon, L. Nahon, A. Giuliani, and A. R. Milosavljević, (in preparation)
[4] Optimization of electron gun in continuous and pulsed operation modes, M. Lj. Ranković, M. Čelikić, A. R. Milosavljević, 3rd National Conference on Electronic, Atomic, Molecular and Photonic