11. 4. 2014. Семинар: Тијана Маринковић

 

У петак, 11. априла 2014. године у 14:00 часова у читаоници библиотеке Института за физику у Београду у организацији Лабораторије за приме ну рачунара у науци одржаће семинар

Тијана Маринковић

Математичко моделовање у системској и рачунарској биологији

Сажетак:

Системска и рачунарска биологија (computational biology) почињу да имају све већу примену у биомедицини. Системска биологија има интердисциплинарни приступ који омогућава разумевање динамичких процеса у биолошким системима. Рачунарска биологија обухвата примену аналитичких метода за одбраду података (data-analytical methods) као и математичко моделовање и компјутерске симулације у изучавању биолошких система. И систематска и рачунарска биологија су повезане са примењеном мтематиком, статистиком, биохемијом, хемијом, биофозиком, молекуларном биологијом, генетиком итд.

У овом излагању нагласак ће бити на математичком моделовању биолошких система. Биће објашњени математички методи који се примењују при оваквом моделовању.

Акценат ће бити на опису тзв. метаболичког моделовања (constraint-based modelling) које постаје све популарније у рачунарској биологији. Метаболички модели употребљавају математичке методе за анализу метаболичких путева са гледишта целокупног метаболизма.

Такође, биће изложен модел који описује интеракцију метаболизма и имуног система у раном стадијуму дијабетеса типа 1 (T Marinković et al., PLOS One, 2012).