17. 3. 2014. Семинар: Игор Станковић

 

У понедељак 17. марта 2014. године у 15:00 у читаоници Института за физику у Београду у организацији Лабораторије за примену рачунара у науци одржаће семинар

Игор Станковић
Лабораторија за примену рачунара у науци, Институт за физику Београд

Од ... до физика: модели за повезивање процеса на различитим скалама

Сажетак:

Разумевање природних феномена из угла науке или инжењерске оптимизацијe, захтева синхронизоване доприносе теорије, експеримента и рачунарског моделовања. У значајном броју случајева, рачунарске симулације засноване на теорији могу да послуже као додатак експериментима, или чак омогуће истраживање у случајевима када би експерименти били сувише сложени или скупи. Коришћење резултата молекуларне динамике или резултата квантне механике за описивање макроскопских процеса захтева развој модела који повезују различите скале (временске и просторне) или у ужем смислу модела који описују системе у широком опсегу параметара, нпр. величине система и његове густине. Модели који повезују скале су посебно важни код пројектовања материјала, јер омогућавају да се предвиде својства материјала или понашање система на основу познавања структуре и својстава елементарних процеса. У овом предавању биће приказани примери моделовања транспортних процеса у системима за пречишћавање издувних гасова, молекуларног моделовања интеракције капљице горива са околином, агломерације честица и транспорта у перколирајућим мрежама. Посебна пажња биће посвећена прегледу софтверских алата и метода.

[1] H. Yanagihara, I. Stankovic, F. Blomgren, A. Rosen and I. Sakata,
"A Molecular Dynamics Simulation Investigation of Fuel Droplet in Evolving Ambient Conditions"
Combustion and Flame 161 (2014) 541.

[2] R. Messina, L. Abou Khalil and I. Stankovic,
"Self-assembly of Magnetic Balls: from Chains to Tubes"
Phys. Rev. E 89 (2014) 011202(R).

[3] M. Zezelj and I. Stankovic,
"From Percolating to Dense Random Stick Networks: Conductivity Model Investigation"
Phys. Rev. B 86 (2012) 134202.

[4] M. Zezelj, I. Stankovic and A. Belic,
"Finite-size Scaling in Asymmetric Systems of Percolating Sticks"
Phys. Rev. E 85 (2012) 021101.