21. 2. 2014. Семинар: Дарко Танасковић

 

У петак 21. фебруара 2014. године у 14:00 часова у читаоници библиотеке Института за физику у организацији Лабораторије за примену рачунара у науци орджаће семинар

Дарко Танасковић
Лабораторија за примену рачунара у науци, Институт за физику у Београду

Квантни критични транспорт у близини Мотовог метал-изолатор прелаза

Апстракт:

Јаке електронске корелације у оксидима прелазних метала, али и многим другим једињењима попут Мотових квази-дводимензионалних органских кристала, доводе до формирања различитих уређених фаза на ниским температурама. Посебно је занимљива могућност промене основног стања система на Т=0 и проласка кроз квантну критичну тачку подешавањем спољашњих параметара система. Квантна критична тачка је, међутим, често недоступна не само због нулте температуре већ и због различитих додатних нестабилности и уређења која се јављају у њеној непосредној околини. Разумевање физике квантног фазног прелаза на Т=0 је ипак од фундаменталног значаја јер квантна критична тачка често одређује транспортне и термодинамичке особине система у шириком опсегу температура, уз карактеристично скалирање физичких величина и универзалност.

На семинару ће бити приказана анализа различитих транспортних режима на фазном дијаграму за фрустрирани полупопуњени Хабардов модел. Посебно је детаљно истражен некохерентни транспорт у ”високо-температурном” прелазном режиму између метала и изолатора. Наша анализа је открила скалирање кривих отпорности, које смо интерпретирали као последицу постојања скривене Мотове квантне критичне тачке. Ово понашање, које је веома слично резултатима у различитим експериментима на оксидима прелазних метала, квази-2д молекуларним кристалима и МОСФЕТ-има, сугерише да је Мотова квантна критичност фундаментални механизам који стоји иза необичних транспортних феномена у многим системима близу метал-изолатор прелаза.

[1] J. Vučičević, H. Terletska, D. Tanasković, V. Dobrosavljević, Phys. Rev. B 88, 075143 (2013)
[2] H. Terletska, J. Vučičević, D. Tanasković, V. Dobrosavljević, Phys. Rev. Lett. 107, 026401 (2011)
[3] M. M. Radonjić, D. Tanasković, V. Dobrosavljević, K. Haule, and G. Kotliar, Phys. Rev. B 85, 085133 (2012)