31. 1. 2014. Семинар: Игор Станковић

 

У петак 31. јануара 2014. године у 14:00 часова у сали библиотеке Института за физику у Београду у организацији Лабораторије за примену рачунара у науци одржаће семинар

Игор Станковић
Институт за физику у Београду

Само-организација магнетних крутих сфера: од низова до туба

Само-организација сферних магнета (магнетне сфере) је истраживана теоретски у две и три димензије. Конфигурације са минималном енергијом су добијене поступком за ригорозне минимизације и потврђене Монте Карло компјутерским симулацијама. Три типичне конфигурације су добијене у зависности од броја магнета N у три димензије. За мали број магнетних сфера, стабилне конфигурације су линеарни низови сфера, затим конфигурација прстена постаје стабилна за (3<N<14) у којој вектори магнетизације формирају вортекс (тотална магнетизација је нула). Главно откриће у приказаном раду је слагање прстенова, када је број магнетних сфера довољно велики (N>13). Број наслаганих прстенова се повећава по степеном закону у зависности од N са експонентом 2/3, што доводи до тубуларних структура за велики број магнетних сфера N. Сви релевантни предвиђени облици су експериментално репродуковани манипулацијом милиметарских магнета. Поред тога у оквиру овог семинара, сличности и разлике у само-организацији магнетних крутих сфера у две и три димензије биће дискутовани.

[1] R. Messina, L. Abou Khalil and I. Stankovic: "Self-assembly of Magnetic Balls: from Chains to Tubes", Phys. Rev. E 89 (2014) 011202(R).