3. 2. 2014. Семинар: Жељко Шљиванчанин

 

У пoнедељак 3. februara 2014. године у 13:15 часова у сали библиотеке Института за физику у Београду одржаће семинар

Жељко Шљиванчанин
Институт Винча

Примери комбиновања експерименталних и теоријских метода у физици површина

Комбиновањем модерних експерименталних метода као што је STM (scanning tunneling microscopy) и компјутерских симулација заснованих на теорији функционала густине (DFT – density functional theory) могуће је описати физичке особине кристалних површина и низ значајних процеса на њима са прецизношћу која је изван домашаја сваког од ових метода појединачно. Као примери ће бити приказани досоцијација молекула кисеоника на површини платине и мале структуре које образују атоми водоника адсорбовани на графиту и графену.