6. 11. 2013. Семинар: Зоран Љ. Петровић

 

У среду, 6. новембра 2013. године у 12 часова у сали библиотеке Института за физику у Београду одржаће семинар

Зоран Љ. Петровић
Интитут за физику у Београду

Научно дело Arthur V. Phelps-a

На предавању ће бити приказани најзначајнији резултати које је постигао овај изузетни научник са веома јаким везама са Институтом за физику у Београду.