20. 9. 2013. Семинар: Вељко Напијало

 

У петак 20. септембра 2013. године у 12 часова у читаоници Библиотеке Института за физику у Београду одржаће семинар

др Вељко Напијало
Факултет техничких наука у Новом Саду

Тренд коришћења нетрадиционалних техника у изради електронских кола и карактеризација микроталасних структура фабрикованих коришћењем ink-jet технологије

Апстракт

У првом делу ће бити приказан савремени тренд коришћења неколико нетрадиционалних техника израде електронских кола. Коришћењем ових техника омогућава се допуњавање предмета за свакодневну употребу, као што су одећа и обућа, разним електронским колима што значајно проширује њихову функционалност и омогућава да ти, обични предмети добију знатно напреднију примену, од забаве до медицинске дијагностике. Затим ће бити описана карактеризација једне конкретне технике, а то је инк-џет техника штампања сребрним проводним мастилом на флексибилној кептон подлози која је доступна на Факултету Техничких наука у Новим Саду, са циљем да се она употреби за реализацију електронских кола на микроталасним учестаностима. За мерења је коришћен микрострип резонатор са кружним прстеном који је омогућио да се жељене карактеристике одреде у функцији учестаности у опсегу до 20 GHz. Детаљно су описане све специфичности примене овог метода везане за одређена ограничењима доступне инк-џет технологије. Резултати мерења указују да се технологија не може директно користити за израду микроталасних кола пошто резонантно коло има јако мале Q факторе, а реализовано тест коло филтра велике губитке. У циљу да се губици смање предложене су једноставне модификације које обухватају повећање дебљине штампаних проводника и рад са подлогама веће дебљине.

Др Вељко Напијало је од 2001. до 2011. године радио у Развојном центру TDK Electronics Ireland у Даблину, Ирска, о на анализи и пројектовању кола у техници вишеслојне керамике (LTCC). Бавио се развојем модела пасивних елемената интегрисаних у овој технологији, затим развојем активних и пасивних кола, као што су хибриди, филтери, појачавачи и активни мешачи, за потребе Система Аутомобилског Радара на учестаности од 24 GHz. Поред тога бавио се и развојем и применама напредних метода паковања на микроталасним учестаностима.

Током 2011. Др. Напијало је радио у фирми Oclaro у Великој Британији где се бавио микроталасним аспектима паковања оптичких примопредајника, а од августа 2012. је ангажован на ФП7 пројекту APOSTILLE на Факултету техничких наука у Новом Саду.