17. 6. 2013. Семинар: Љубиша Зековић

 

У понедељак 17. јуна 2013. године у 13 часова и 15 минута у сали "Звонко Марић" Института за физику у Београду одржаће се семинар:

др Љубиша Зековић
Професор Физичког факултета и дописни члан САНУ

Kомбинован пирометријски систем за визуелизацију и контролу пламена у котловима термоелектрана

Апстракт:

Ovaj kombinovani sistem je jedinstvena kombinacija hardvera i softvera koja omogućava da se postignu i trajno prate sledeći ciljevi: pravilan položaj jezgra plamena u horizontalnim i vertikalnim ravnima ložišta, limitiranje maksimalne temperature plamena, zašljakavanje kotlovskog sistema i samim tim zaštitu cevi kotlovskog podstrojenja od prekomernih temperatura, pravilno sagorevanje u redukcionim zonama (naročito oko glavnih gorionika), uspostavljanje korelacije između srednje maksimalne temperature u ložistu i sadržaja NOx, uvođenje novog korektivnog faktora u kotlovsku regulaciju (održavanje pravilnog položaja plamena, limitiranje temperature do željenog emitovanja NOx itd).

Za detekciju srednjih i maksimalnih temperatura u odabranim tačkama u unutrašnjosti kotla kombinovani sistem koristi specijalno dizajnirane jednobojno-dvobojne optičke pirometre koji omogućavaju određivanje efektivnog koeficijenta emisivnosti u koji je uključen i efekat ekraniranja optičkog puta od strane nesagorelih ili delimično sagorelih čestica uglja (jednobojni pirometar meri srednju temperaturu, dok dvobojni registruje temperaturu koja je veoma bliska maksimalnoj), dok ugrađeni termoparovi mere temperature neposredno uz zid unutar kotla. Na osnovu ovih mernih podataka ugrađeni softver određuje prostornu raspodelu temperature sagorelih čestica uglja u svakoj tački unutar kotla. Na ovakav način odredjuje se (vizualizuje) položaj termalne žiže (deo plamena sa maksimalnom temperaturom), čijim pozicioniranjem (promenom režima rada mlinova ili preraspodelom vazduha na primer) je moguće povećati efikasnost procesa sagorevanja, kao i smanjenje broja akcidenata koji su povezani sa procesom zašljakavanja, odnosno termalnog opterećenja pojedinih delova zida kotla usled nesimetričnog položaja plamena.