5. 6. 2013. Семинар: Александар Костић

У среду, 5. јуна 2013. године у 12 сати у сали "Звонко Марић" Института за физику у Београду одржаће семинар

Александар Костић
професор Филозофског факултета Универзитета у Београди у члан САНУ

Ентропија као мера когнитивних ограничења при обради граматике српског језика