17. 5. 2013. Семинар: Јелена Смиљанић

 

У петак, 17. маја 2013. године у 10 часова у сали библиотеке Института за физику у Београду одржаће семинар

Јелена Смиљанић
Инститит за физику у Београду

Ефикасно рутирање у малим комплексним мрежама без бафера

Апстракт:

Количина информација коју је потребно пренети у комуникационим мрежама постаје све већа. Истовремено, капацитети чворова задужених за пренос података не могу се равномерно и стално повежавати. Са порастом генерисаног саобраћаја у одређеном тренутку појавиће се проблем загушења. Данас је веома актуелно питање како обезбедити слободан проток у мрежи, односно како спречити загушење. У овом раду анализиране су различите методе за оптимизацију комплексних мрежа, тако да се просечан степен повезаности и укупан капацитет мреже не мењају. Нагласак је на ефикасном рутирању. Поредили смо различите стратегије рутирања примењене на академске мреже у Холандији и Француској, као и на мреже генерисане помоћу два генеричка модела реалних мрежа, Barabási-Albert модела scale-free мреже и сцале-фрее мреже на решетки. Предложен је динамички алгоритам рутирања који се заснива на информацијама о тренутном оптерећењу у чворовима. Резултати симулација су показали да се избором адекватног алгоритма рутирања, оптерећење у мрежи може значајно редуковати.