21. 5. 2013. Семинар: Марко Војиновић

 

У уторак 21. маја 2013. године у 11 часова у сали "Звонко Марић" одржаће семинар

Марко Војиновић
Институт за физику у Београду

Spin-foam модели као метод квантовања гравитације

Spin-foam модели представљају један од приступа непертурбативној квантизацији гравитационог поља, и представљају надоградњу канонског приступа овом проблему (тзв. Loop Quantum Gravity). У последњих неколико година је у овој области направљен значајан помак ка циљу успешног квантовања гравитационог поља. Након општег увода у тематику, биће представљени најважнији нови резултати, са освртом на предавачеве доприносе у области.