22. 4. 2013. Семинар: Слободан Вуковић

 

У понедељак 22. априла 2013. у 13:15 у сали библиотеке Института за физику у Београду одржаће семинар

Слободан Вуковић
Центар за микроталасне технологије и монокристале, ИХТМ, Универзитет у Београду

Површински и запремински таласи у хиперболичким и плазмонским кристалима

Промена топологије изофреквентних површина (ω(k)=const.) коришћењем метаматеријала представља нови правац у изучавању интеракције светлости са материјалним срединама. Прелаз изофреквентних површина из затворених елипсоида у отворене хиперболоиде, манифестује се наглим повећањем, као и усмереношћу спонтане емисије емитера који је уроњен у плазмонски кристал (метал-диелектричну наноструктуирану супер-решетку) или позициониран у непосредној близини његове површине. Због тога је изучавање особина електромагнетних таласа у хиперболичким плазмонским кристалима, нарочито оних са високим вредностима таласних вектора, од фундаменталне важности за дизајн ефикасног купловања са еванесцентним модама емитера. Биће приказани резултати наших истраживања дисперзије, дифракције и нелокалности на простирање запреминских и површинских таласа у условима екстремне анизотропије плазмонских кристала, као и ENZ (epsilon-near-zero) режима.