8. 4. 2013. Семинар: Зоран Јакшић

У понедељак, 8. априла 2013. године у 13:15 часова у сали библиотеке Института за физику у Београду одржаће семинар

Зоран Јакшић
Центар за микроелектронске технологије и монокристале Институт за хемију, технологију, и металургију Унивезитета у Београду

Биометрика у плазмоници

Апстракт:

Микро/нанофабрикација 2Д и 3Д структура за наноплазмонику представља велики технолошки изазов. Неопходно је произвести периодичне метал-диелектричне матрице подталасних димензија униформне у релативно великим размерама. Један од могућих приступа је коришћење комплексних биолошких структура као наноархитектурних градивних блокова. Код њих се појављује изузетно богатство облика, сложености и функционалности. Медјутим, до данас нису забележене биолошке структуре са плазмонским својствима. Могуце решење овога проблема јесте да се употребе постојеће неплазмонске биолошке структуре и да се функционализују додатним процесирањем тако да поприме плазмонске особине. Као пример могу се разматрати фотонске структуре које се појављују у животињском свету, нарочито медјуинстектима. Љуспице са лептирових крила могу имати велики број различитих облика, а заправо се понашају као фотонски кристали са ниским количницима индекса преламања. Један од примера је лептир Апатура илиа, чија крила се понашају као дифракциони оптички елементи са дифракционом ефикасношћу зависном од просторног угла. Функционализација лептирових љуспица може се урадити плазмонским материјалима као сто су метали или проводни метални оксиди. Могуће методе функционализације укључују наношење плазмонских наночестица из раствора и РФ депозиција ултратанких филмова (спатеровање). Овај приступ омогућује добијање комплексних 2Д и 3Д плазмонских структура уз истовремено драстично смањење неопходних трошкова и технолошке сложености.