Споразум о научно-техничкој сарадњи

 

Институт за физику у Београду и Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић” су 15. марта 2013. године потписали споразум о научно-техничкој сарадњи. Два института су се сагласила да међусобну сарадњу остварују кроз:

 

  • заједнички рад на научним, развојним и комерцијалним пројектима кроз учешће кадрова из обе институције;
  • заједничко коришћење простора и научне инфраструктуре;
  • организовање редовних интердисциплинарних семинара;
  • разраду заједничке стратегије за успешно изналажење, аплицирање и ефикасно реализовање интердисциплинарних пројеката.

 

Споразум су потписали др Александар Белић, директор Института за физику, и др Павле Павловић, директор Института за биолошка истраживања Синиша Станковић”. Након потписивања Институ за биолошка истраживања је био домаћин првог зајендчког семинара две институције. Академик Зоран Љ. Петровић и др Невена Пуач са Института за физику су одржали предавања о примени технологије неравнотежне плазме у био-медицини.