19. 3. 2013. Семинар: Александар Милосављевић

 

У уторак, 19.03.2013. са почетком у 11 часова у сали “Звонко Марић” Института за физику одржаће се семинар:
 
 
Активација јона у замци коришћењем синхротронског зрачења:
Секвенцирање протеина и спектроскопија биополимера и нано-растворених биополимера изолованих у гасној фази
 
Др Александар Милосављевић
виши научни сарадник
Институт за физику у Београду
 
На семинару ће бити описан дизајн и принцип рада експеримента који омогућује повезивање линеарне јонске замке и синхротронског зрачења [1,2]. Укратко ће бити изложен принцип тандем масене спектрометрије, коришћење VUV фотона за активацију јона и „top-down“ секвенцирање протеина [3,4]. Већи део предавања ће бити посвећен VUV [5,6] и X-ray [7] спектроскопији протеина и нано-растворених биомолекула [8], добијених „electrospray“ јонизацијом и изолованих у вакууму коришћењем горе наведеног система. На крају ће бити укратко разматрани планови развоја ове проблематике на Институту за физику.

[1] A.R. Milosavljević, C. Nicolas et al. J. Synchrotron Rad. 19, 174 (2012)
[2] A. Giuliani, A. R. Milosavljević et al. Mass Spectrometry Reviews (2013) in press
[3] Giuliani A.; Refregiers M.; Milosavljevic A.; Nahon L. (2013) European patent office: EP2555225 (A1)
[4] F. Canon, A. R. Milosavljevic et al. (submitted)
[5] A. R. Milosavljević, C. Nicolas et al. Phys. Chem. Chem. Phys. 13, 15432 (2011)
[6] A. Giuliani, A. R. Milosavljević et al. Angew. Chem. Int. Ed. 51, 9552 (2012)
[7] A. R. Milosavljević, F. Canon et al. J. Phys. Chem. Letters 3, 1191 (2012)
[8] A. R. Milosavljević, V. Z. Cerovski et al (submitted)