20. 2. 2013. Нова решења проблема 3 тела

 

У новом чланку објављеном у престижном часопису Physicsal Review Letters Милован Шуваков и Вељко Дмитрашиновић са Института за физику су приказали три нове класе решења класичног проблема кретања три тела. Нове класе периодичних орбита добијене коришћењем нумеричких и тополошких метода се могу видети на сајту: http://suki.ipb.ac.rs/3body.