ВРЕДНОСТИ КОЈЕ ДЕЛИМО

 

Током претходне године колеге из одељења за управљање људским ресурсима и одељења за стратешки развој су спровели детаљну процедуру прикупљања и анализе података везаних за формулисање скупа вредности које на прави начин осликавају дух наше научне институције. Јавна процедура је комплетирана у септембру 2013. године прихватањем следећих седам базичних вредности које делимо и које желимо да у будућности дефинишу нашу институцију:

  • Верујемо да идеје и интелект имају моћ да преобразе свет.
  • Стварамо окружење утемељено на интелектуалној слободи, личној сигурности и узајамном поштовању.
  • Поштујемо дела наших претходника и радимо на томе да иза нас остане трајни легат за будуће генерације.
  • Тежимо да све што радимо и све што створимо буде препознатљиво по своме квалитету.
  • Залажемо се за одговорност, транспарентност и ефикасно руковођење.
  • Свему приступамо са интегритетом и одговорношћу.
  • Желимо да будемо активни партнер у процесу друштвеног и економског преображаја Србије.