СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ

 

Током првих пет деценија постојања, Институт за физику је израстао у једну од водећих научноистраживачких институција у Србији и региону. Наши истраживачи, студенти, стручно и административно особље се са правом поносе овим достигнућем, истовремено делећи уверење да је Институт способан да учини много више. Ово је основни разлог зашто смо кренули у процес израде десетогодишњег стратешког плана који ће нам омогућити: (1) да на координисан начин искористимо све наше снаге и потенцијале, (2) да Институт за физику трансформишемо у светски признат центар истраживања и иновација, (3) да ову кућу знања ефикасно реорганизујемо у модерну институцију која успешно интегрише његове научне, образовне и технолошке компоненте.

Наш основни циљ је да у наредних десет година Институт за физику израсте у светски признати центар врхунских научних и технолошких истраживања. Реч је о амбициозном али и остваривом циљу. Ово уверење деле наши оснивачи, међународни експерти, као и велики број садашњих и бивших колега укључених у овај свеобухватни процес стратешког планирања. У том циљу, a у договору са Владом Србије као нашим оснивачем, Институт за физику већ две године активно учествује у пројекту који финансира ЕУ преко инструмента за претприступну помоћ (IPA), а којег у њено име реализује Светска банка (Serbia Innovation Project).

Модерни истраживачки центри имају заједничку мисију: да на кључни начин помогну у решавању највећих друштвених изазова, као и да истражују важна отворена питања која стоје пред човечанством. Сваки истраживачки центар приступа овом задатку на себи специфичан начин, уносећи у процес јединствену комбинацију ресурса и експертизе. Стратешки план Института за физику има за циљ да одреди правце ка којима треба да усмеримо своје снаге, као и да да процене очекиваних резултата овог процеса. Детаљни документ ће бити развијен до краја 2014. године. Он ће бити успешан једино ако препозна и уважи специфични дух Института, ако препозна основне вредности иза којих стојимо и које желимо да нас дефинишу.