ДИРЕКТОР

 

др Александар Богојевић, научни саветник 
директор Института за физику у Београду

 

Основни биографски подаци

др Александар Богојевић је рођен 2. јуна 1960. године у Београду, ожењен је и има двоје деце. Основну и средњу школу је похађао у Београду и Њујорку. Студије физике је завршио на Природно-математичком факултету Универзитета у Београду 1983. године као студент генерације. Дипломски рад из квантне механике је одбранио код Проф. др Федора Хербута. Од 1983. до 1985. године је боравио на последипломским студијама физике на Универзитету Колумбија у Њујорку (Columbia University, New York) где је и магистрирао 1985. Исте године је наставио докторске студије на Универзитету Браун у Провиденсу (Brown University, Providence, Rhode Island) из области теоријске физике високих енергија. Докторирао је 1989. године са темом: “Черн-Сајмонс структура теорије поља струна” (Chern-Simons Structure of String Field Theory) под руководством Проф. др Антала Јевицког.

 

У току последипломских студија је био добитник стипендије Унверзитета Колумбија и радио као асистент-истраживач Универзитета Браун. 1989. године је на последипломском предмету “Релативистичка квантна механика” замењивао Нобеловца Проф. др Леона Купера (Leon Cooper). У току последипломских студија је провео два месеца као гост Института за врхунска истраживања у Принстону (Institute fro Advanced Studies, Princeton). По одбрани доктората прелази у Копенхаген у Данској где је био на последокторској позицији на Нилс Бор Институту (Niels Bohr Institute). Од 1989. до 1991. је као добитник престижне Нилс Бор стипендије гостовао и држао семинаре на неколико универзитета у САД (MIT, Harvard, Brown, U. Florida). При крају боравка у Копенхагену организовао је први међународни скуп из високих енергија “Danube Workshop” на Институту за физику у Београду.

др Александар Богојевић је од 1991. године стално запослен на Институту за физику. Бави се истраживањем квантне теорије поља, гравитацијом и космологијом, као и моделирањем и нумеричком симулацијом комплексних система. Аутор је више од 60 научних радова и два уџбеника из квантне тероије поља. Коаутор је још четири књиге, уредник једне монографије и аутор великог броја научно популарних есеја. До сада је био ментор на једном докторском, четири магистарска и већем броју дипломских радова. 2007. године је био добитник награде Института за физику: “због свог доприноса увођењу новог метода за рачунање функционалних интеграла и очекиваних вредности опште нерелативистичке вишечестичне квантне теорије”.

Административно и организационо искуство

др Александар Богојевић је од 17. јуна 2014. године директор Института за физику. Члан је Сената Универзитета у Београду и председник Управног одбора Друштва физичара Србије.

Од 2012. до 2014. је био заменик директора Института.

Од 2012. године до данас руководи ангажовањем Института за физику на пројекту јачања истраживачко-развојног капацитета Србије (Serbia Innovation Project) који у име Владе републике Србије и Европске уније имплементира Светска банка. Априла 2014. године је организовао научну трибину “Будућност науке у Србији” чији је задатак израда основа за национални консензус везан за друштвену корисност научно-технолошког сектора Србије.

Поред ангажовања на Институту за физику др Богојевић је од 2001. до 2004. године био извршни директор Образовног форума, невладине организације која се бави реформом образовног система у Србији. У току овог периода је руководио регионалним пројектом UNESCO који се бави феноменом одлива мозвова (Alleviating the Problems of Braindrain), и UNICEF пројектом “Оптимизација мреже школа Србије” (Optimization of the Network of Schools in Serbia).

др Богојевић је један од оснивача Лабораторије за примену рачунара у науци Института за физику. Лабораторија је од 2006. године призната као ЕУ центар изврсности из облсти суперрачунарства и моделирања комплексних система. Лабораторија је израсла у Центар за изучавање комплексних система, а од 2014. је акредитована као национални центар изузетних вредности. Центар администрира националним суперрачунарским постројењем PARADOX 4.

У току досадашњег рада др Богојевић је био ангажован као руководилац потпројекта на пројекту основних истраживања ОН141035 "Моделирање и нумеричке симулације комплексних физичких система" (2006-2010), а у новом пројектном циклусу на пројекту ОН171017 "Моделирање и нумеричке симулације сложених вишечестичних система" (најбоље оцењени научни пројект у Србији) и пројекту ИИИ43007 "Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину: праћење, адаптација и ублажавање". Био је један од руководилаца ФП6 пројекта CX-CMCS (2006-2009). Поред овог, др Богојевић је до сада био ангажован на већем броју међународних истраживачких пројеката, укључујући: ФП6 пројекте EGEE-II, SEE-GRID, SEE-GRID-2, и ФП7 пројекте SEE-GRID-SCI, HP-SEE, PRACE-1IP, EGI-InSPIRE, PRACE-2IP, PRACE-3IP, AgINFRA.