ОСТАЛИ МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ

 

 • Европска комисија, EUCARD2 (2014-2017)
  Међународно учешће на MICE експерименту
  IPB координатор: др Димитрије Малетић

 • Европска комисија, COST action (2011-2015)
  Фундаментални проблеми квантне физике
  IPB координатор: др Никола Бурић

 • Европска комисија, COST action (2007-2011)
  Примена нових резултата на нано скалама у јонској терапији рака
  IPB координатор: др Александар Милосављевић

 • Европска комисија, COST action (2010-2014)
  UV-B зрачење: специфични регулатор раста биљака и квалитета хране у условима промене климе
  IPB координатор: др Драгутин Шевић

 • Европска комисија, COST action (2007-2011)
  Електронски контролисана хемијска литографија
  IPB координатор: др Братислав Маринковић

 • Билателарни пројект са Француском (Павле Савић 2012-2013)
  Фотонска и електронска спектроскопија чистих и нано-растворених биомолекула у гасној фази
  IPB координатор: др Александар Милосављевић

 • Билатерални пројект са Немачком (2012-2013)
  База података електронских и јонских сударних процеса као подршка нанодозиметријским истраживањима код радијационог оштећења
  IPB координатор: др Братислав Маринковић

 • Билатерални пројект са Немачком (2010-2011)
  Просторна структура неравнотежних микро-пражњења
  IPB коордиантор: др Зоран Петровић

 • Билатерални пројект са Немачком (2011-2012)
  Нумеричка и аналитичка испитивања ултрахладних Бозе гасова у неуређеним потенцијалима
  IPB координатор: др Антун Балаж

 • Билатерални пројект са Шпанијом (2010-2012)
  Нано-структурни материјали на бази оксида за технологије људске околине
  IPB координатор: др Зоран Поповић

 • Билатерални пројект са Белорусијом (2011-2013)
  Дијагностика и примене радиофреквентних плазми у биомедицини и третманимма композитних материјала
  IPB координатор: др Зоран Петровић

 • Билатерални пројект са Словенијом (2012-2013)
  Спектроскопија и брза фотографија сенке ласерски узроковане плазме
  IPB координатор: др Братислав Маринковић

 • Билатерални пројект са Словенијом (2010-2011)
  Имплементација различитих фототермалних детекционих поставки за истраживање околине
  IPB координатор: др Драган Маркушев

 • Билатерални пројект са Словенијом (2010-2011)
  Оптичке особине металних наночестица
  IPB координатор: др Небојша Ромчевић

 • Билатерални пројект са Словенијом (2010-2011)
  Утицај сунчеве активности на систем атмосфереа-јоносфера земље
  IPB координатор: др Љубинко Игњатовић

 • Билатерални пројект са Словачком (2010-2011)
  Побуда и фрагментација малих молекула
  IPB координатор: др Александар Милосављевић

 • Пројект сарадње са Бугарском академијом наука:
  Истраживања кохерентно популисаних атомских тамних стања са циљем реализације минијатурних фотоничних сензора
  IPB координатор: др Брана Јеленковић

 • Пројект сарадње са Бугарском академијом наука:
  Наноструктурисани танкослојни полупроводници погодни за сензорске и меморијске апликације
  IPB координатори: др Зоран Поповић, др Маја Шћепановић

 • Пројект сарадње са Бугарском академијом наука:
  Динамички оптогалвански сигнали у пражњењима са шупљом катодом као техника за дијагностику плазме
  IPB координатор: др Зоран Петровић

 • Пројект сарадње са Мађарском академијом наука:
  Хибридни модели разлагања гаса и формирање плазме
  IPB координатор: др Зоран Петровић

 • Пројект сарадње са Пољском академијом наука:
  Елементарне екситације код полумагнетних кристала и структура
  IPB координатор: др Небојша Ромчевић

 • Пројект сарадње са Руском академијом наука:
  Истраживање основа квантне теорије информација и квантног рачунања са аспекта примене у квантним технологијама
  IPB координатори: др Мирјана Поповић-Божић, др Душан Арсеновић

 • Пројект сарадње са Румунском академијом наука:
  Најновија изучавања ласерске плазме: спектроскопске дијагностике и примене за депозицију танких филмова и њихова карактеризација
  IPB координатор: др Никола Коњевић

 • Пројект сарадње са Румунском академијом наука:
  Sr, Mg допирани LaGaO3 системи перовскитне структуре као јонски проводници у чврстим горивним ћелијама
  IPB координатор: др Зорана Дохчевић-Митровић, др Зоран Поповић