ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - Одржавање зграде, радног простора и дворишта

 

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

JАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Електричнa енергијa 2017

 

Јавна набавка бр. 1/2017 од 28. 4. 2017. године.

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - Услуге резервације и обезбеђивања авио карата и хотелског смештаја

 

Јавна набавка бр. 1/2016 од 30. 6. 2016. године.

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1. јул

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 4. јул

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 6. јул

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

JАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Електричнa енергијa 2016

 

Јавна набавка бр. 1/2016 од 19. 4. 2016. године.

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - Одржавање хигијене


Јавна набавка мале вредности 3/2015 од 18.12.2015. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОБУСТАВА ПОСТУПКА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - Котао

 

Јавна набавка мале вредности 2/2015 од 14.09.2015. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - Израда пројекта и извођење радова на реконструкцији, санацији и адаптацији дела објекта (крило Б)

 

Јавна набавка бр. 3/2015 од 7. 7. 2015. године.

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - Услуге резервације и обезбеђивања авио карата и хотелског смештаја

 

Јавна набавка бр. 2/2015 од 20. 5. 2015. године.

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

JАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Електричнa енергијa 2015

 

Јавна набавка бр. 1/2015 од 4. 3. 2015. године.

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА