ЛИНКОВИ

 

Универзитет у Београду
http://www.bg.ac.rs

Физички факултет, Универзитет у Београду
http://www.ff.bg.ac.rs

Електротехнички факултет, Универзитет у Београду
http://www.etf.bg.ac.rs

Машински факултет, Универзитет у Београду
http://www.mas.bg.ac.rs

Факултет безбедности, Универзитет у Београду
http://www.fb.bg.ac.rs

Институт за нуклеарне науке - Винча
http://www.vinca.rs

Астрономска опсерваторија у Београду
http://www.aob.rs

Институт за хемију, технологију и металургију (ИХТМ)
http://www.ihtm.bg.ac.rs/

Институт Михајло Пупин
http://www.pupin.rs/

Институт за биолошка истраживања - Синиша Станковић
http://www.ibiss.bg.ac.rs/

Универзитет у Новом Саду
http://www.uns.ac.rs

Департман за физику, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
http://www.pmf.uns.ac.rs/o_fakultetu/departmani/fizika

Универзитет у Нишу
http://www.ni.ac.rs/

Департман за физику, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу
http://www.pmf.ni.ac.rs/pmf/studije/odsek/odsek_fizika.php

Електронски факултет, Универзитет у Нишу
http://www.elfak.ni.ac.rs

Универзитет у Крагујевцу
http://www.kg.ac.rs/

Институт за физику, Природно-математички факултет Крагујевац
http://physics.kg.ac.rs/fizika/

Истраживачка станица Петница
http://www.petnica.rs

Центар за промоцију науке
http://www.cpn.rs

Континуирана Едукација (КОЕД)
http://koed.petnica.rs/

TEDxBelgrade
http://www.tedxbelgrade.com

Време науке
http://www.vreme.com/nauka