ИСТРАЖИВАЧКЕ ОБЛАСТИ



Истраживања на Институту за физику у Београду су организована у оквиру лабораторија и истраживачких група. Две групе лабораторија су акредитоване као национални центри изузетних вредности [1, 2], док су четири препознате као ЕУ центри изврсности [3, 4, 5, 6]. Две лабораторије Института представљају Републику Србију у активним CERN колаборацијама [7, 9]. Једна лабораторија Института активно учествује у колаборацији са Радерфорд Еплтон лабораторијом [8].

Истраживања се одвијају у следећим областима (по PACS класификацији):



ОПШТА ФИЗИКА



ФИЗИКА ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧЕСТИЦА И ПОЉА



НУКЛЕАРНА ФИЗИКА

  • Нискофонска лабораторија за нуклеарну физику [8]



АТОМСКА И МОЛЕКУЛСКА ФИЗИКА



ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМ, ОПТИКА И АКУСТИКА



ФИЗИКА ГАСОВА, ПЛАЗМЕ И ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРАЖЊЕЊА



ФИЗИКА КОНДЕНЗОВАНОГ СТАЊА И НАУКА О МАТЕРИЈАЛИМА



ГЕОФИЗИКА, АСТРОНОМИЈА И АСТРОФИЗИКА

 

 


[1] Национални центар изузетних вредности за област нанонаука и нанотехнологија
[2] Национални центар изузетних вредности за примену плазме у нанотехнологијама, биомедицини и екологији
[3] ЕУ центар изврсности за рачунарско моделирање комплексних система
[4] ЕУ центар изврсности за квантну и оптичку метрологију
[5] ЕУ центар изврсности за неравнотежне процесе
[6] ЕУ центар изврсности за примену оптичке спектроскопије
[7] ATLAS колаборација (CERN)
[8] MICE колаборација [RAL]
[9] GRID колаборација (CERN)