Избор у звање - Ђорђе Јовановић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Ђорђа Јовановића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Радош Гајић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Радмила Костић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Јаблан Дојчиловић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 09.03.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Избор у звање - Бранко Томчик

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Бранка Томчика у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Братислав Маринковић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Драгутин Шевић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Мићо Митровић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 23.02.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Избор у звање - Магдалена Ђорђевић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Магдалене Ђорђевић у звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу академик др Ђорђе Шијачки, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Лидија Живковић, научни саветник, Институт за физику, др Александар Богојевић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Маја Бурић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 12.02.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Избор у звање - Невена Пуач

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Невене Пуач у звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу академик др Зоран Петровић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Гордана Маловић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 11.02.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Избор у звање - Александар Томовић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Александра Томовића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Радомир Жикић, виши научни сарадник, Институт за физику, 1. референт, др Радош Гајић, научни саветник, Институт за физику и др Владимир Јовановић, научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Београд и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 11.02.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Избор у звање - Миливоје Ивковић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Миливоја Ивковића у звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу академик Никола Коњевић, професор емеритус Физичког факултета у Београду, 1. референт, академик Зоран Петровић, научни саветник, Институт за физику, др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику и др Стевица Ђуровић, редовни професор Департмана за физику, ПМФ у Новом Саду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 19.01.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Избор у звање - Горан Павловић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Горана Павловића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Најдан Алексић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику, др Драгана Јовић Савић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Срдјан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 19.01.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Избор у звање - Душка Поповић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Душке Поповић у звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу др Никола Бурић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Душан Арсеновић, научни саветник, Институт за физику, проф. др Воја Радовановић, редовни професор Физичког факултета у Београду и др Братислав Маринковић, научни саветник, Институт за физику и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 19.01.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Реизбор у звање - Владимир Дамљановић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Владимира Дамљановића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Радош Гајић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Радмила Костић, научни саветник, Институт за физику и др Божидар Николић, доцент Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 18.01.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Избор у звање - Мирјана Грујић Бројчин

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Мирјане Грујић Бројчин у звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу академик проф. др Зоран В. Поповић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Маја Шћепановић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Милан Тадић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 30.12.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије