Реизбор у звање - Владимир Вељић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Владимира Вељића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Ивана Васић, научни сарадник, Институт за физику и доц. др Михајло Ваневић, доцент Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 15.04.2016.године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање - Душан Вудраговић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Душана Вудраговића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Ивана Васић, научни сарадник, Институт за физику и доц. др Михајло Ваневић, доцент Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 15.04.2016.године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Реизбор у звање - Јелена Смиљанић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Јелене Смиљанић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Марија Митровић Данкулов, научни сарадник, Институт за физику, 1. референт, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику и проф. др Јован Радуновић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 15.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Реизбор у звање - Владимир Славнић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Владимира Славнића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Ненад Вукмировић, виши научни сарадник, Институт за физику и проф. др Зоран Јовановић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 15.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Реизбор у звање - Татјана Агатоновић Јовин

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Татјане Агатоновић Јовин у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Љиљана Симић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Јелена Крстић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Маја Бурић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 15.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање - Бранислав Алексић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Бранислава Алексића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Душан Јовановић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Александра Стринић, научни саветник, Институт за физику и др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 15.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Реизбор у звање - Маријана Гавриловић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Маријане Гавриловић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Соња Јовићевић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Миливоје Ивковић, виши научни сарадник, Институт за физику и др Јован Цветић, редовни професор Електротехничког факултета и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 15.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Реизбор у звање - Бојана Бокић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Бојане Бокић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Сузана Петровић, виши научни сарадник, Институт за нуклеарне науке ВИНЧА и др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 15.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Избор у звање - Марија Марјановић


Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Марије
Марјановић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Љиљана Симић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Марија Врањеш Милосављевић, научни сарадник, Институт за физику и проф. др Петар Аџић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 06.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Избор у звање - Ђорђе Јовановић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Ђорђа Јовановића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Радош Гајић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Радмила Костић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Јаблан Дојчиловић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 09.03.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије