Реизбор у звање - Дејан Малетић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Дејана Малетића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Невена Пуач, виши научни сарадник, Институт за физику, 1. референт, др Гордана Маловић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 19.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Реизбор у звање - Марија Савић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Марије Савић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Марија Радмиловић Рађеновић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Зоран Љ. Петровић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Јован Цветић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 18.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - Милош Радовановић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Милоша Радовановића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Бранка Јокановић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Милка Потребић, ванредни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 18.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Реизбор у звање - Урош Ралевић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Уроша Ралевића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Радош Гајић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Горан Исић, научни сарадник, Институт за физику и др Јелена Радовановић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 18.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Реизбор у звање - Бранислав Салатић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Бранислава Салатића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику и др Сузана Петровић, виши научни сарадник, ИНН ВИНЧА и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 18.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Реизбор у звање - Никола Веселиновић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Николе Веселиновића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Александар Драгић, виши научни сарадник, Институт за физику, 1. референт, др Димитрије Малетић, виши научни сарадник, Институт за физику и др Предраг Ујић, виши научни сарадник, ИНН ВИНЧА и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 18.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Реизбор у звање - Михаило Савић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Михаила Савића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Димитрије Малетић, виши научни сарадник, Институт за физику, 1. референт, др Александар Драгић, виши научни сарадник, Институт за физику и др Предраг Ујић, виши научни сарадник, ИНН ВИНЧА и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 18.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Реизбор у звање - Срђан Марјановић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Срђана Марјановића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Зоран Љ. Петровић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Саша Дујко, научни саветник, Институт за физику и проф. др Јован Цветић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 18.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Избор у звање - Никола Бошковић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Николе Бошковића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Бранка Јокановић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Братислав Миловановић, редовни професор, Универзитет СИНГИДУНУМ у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 18.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Реизбор у звање - Даница Стојиљковић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Данице Стојиљковић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Слободан Врховац, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Јулија Шћепановић, научни сарадник, Институт за физику и проф. др Милан Кнежевић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 18.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије