Реизбор у звање - Владимир Лончар

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Владимира Лончара у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Антун Балаж, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Ненад
Вукмировић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Срђан Шкрбић, ванредни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 18.11.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - Маја Кузманоски

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Маје Кузманоски у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Зоран Мијић, научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, др Дарко Васиљевић, виши научни сарадник, Институт за физику и проф. др Лазар Лазић, редовни професор Физчког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 11.10.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Избор у звање - Марко Спасеновић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Марка Спасеновића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Радош Гајић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику, др Жељко Шљиванчанин, научни саветник, Институт за нуклеарне науке ВИНЧА и проф. др Милан Тадић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 03.10.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Избор у звање - Бојана Вишић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Бојане Вишић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Ненад Лазаревић, научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, др Маја Шћепановић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Едиб Добарџић, ванредни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 30.09.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Избор у звање - Милош Ранковић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Милоша Ранковића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Братислав Маринковић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Ненад Симоновић, научни саветник, Институт за физику,и проф. др Горан Попарић, ванредни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 23.09.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Избор у звање - Татјана Агатоновић Јовин

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Татјане Агатоновић Јовин у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Љиљана Симић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Јелена Крстић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Маја Бурић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 23.09.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Избор у звање - Мирјана Перишић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Мирјане Перишић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Андреја Стојић, научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, др Зоран Мијић, научни сарадник, Институт за физику и проф. др Драгољуб Белић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 20.09.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Реизбор у звање - Марко Младеновић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Марка Младеновића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Ненад Вукмировић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику,др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику и проф. др Јелена Радовановић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 15.09.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Избор у звање - Зоран Мијић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Зорана Мијића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Славица Рајшић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, проф. др Лазар Лазић, редовни професор Физичког факултета у Београду, др Александер Ковачевић, виши научни сарадник, Институт за физику и проф. др Горан Попарић, ванредни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 08.08.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Избор у звање - Саша Лазовић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Саше Лазовића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Слободан Врховац, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Братислав Обрадовић, ванредни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 13.07.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије