Избор у звање - др Радомир Бањанац

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Радомира Бањанца у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Александар Драгић, виши научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, др Владимир Удовичић, виши научни сарадник, Институт за физику и проф. др Миодраг Крмар, редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 24.03.2017. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - Дејан Симић

 

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Дејана Симића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Бранислав Цветковић, виши научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, др Бојан Николић, виши научни сарадник, Институт за физику и проф. др Маја Бурић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 20.03.2017. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - Јасмина Мирић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Јасмине Мирић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Саша Дујко, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, проф. др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и академик др Зоран Љ. Петровић, научни саветник, Институт за физику и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 20.03.2017. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - др Марко Младеновић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Марка Младеновића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Ненад Вукмировић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику, др Јелена Радовановић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 10.02.2017. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - др Ненад Врањеш

 
Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Ненада Врањеша у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу академик проф. др Ђорђе Шијачки, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Лидија Живковић, научни саветник, Институт за физику, др Магдалена Ђорђевић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Петар Аџић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 09.02.2017. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.
 

Избор у звање - др Михаило Чубровић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Михаила Чубровића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Антун Балаж, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Милица Миловановић, научни саветник, Институт за физику, др Ивана Васић, научни сарадник, Институт за физику и др Михајло Ваневић, доцент Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 08.02.2017. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - др Ивана Васић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Иване Васић у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Антун Балаж, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Милица Миловановић, научни саветник, Институт за физику и др Зоран Радовић, дописни члан САНУ, редовни професор у пензији Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 08.02.2017. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - др Михаило Рабасовић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Михаила Рабасовића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Александар Крмпот, научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, др Марко Николић, научни сарадник, Институт за физику, др Драган Маркушев, научни саветник, Институт за физику и проф. др Драгољуб Белић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 26.01.2017. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање - др Игор Салом

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Игора Салома у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу академик др Ђорђе Шијачки, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, проф. др Маја Бурић, редовни професор Физичког факултета у Београду, др Бранислав Цветковић, виши научни сарадник, Институт за физику и др Бојан Николић, виши научни сарадник, Институт за физику и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 25.01.2017. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање - Наташа Томић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Наташе Томић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Зорана Дохчевић-Митровић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Соња Ашкрабић, научни сарадник, Институт за физику и др Никола Цвјетићанин, редовни професор на Факултету за Физичку хемију у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 23.01.2017. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.