Реизбор у звање - др Сања Тошић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Сање Тошић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Братислав Маринковић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Ненад Симоновић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Горан Попарић, ванредни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 16.05.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - др Дарко Танасковић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Дарка Танасковића у звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу др Антун Балаж, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, академик Зоран В. Поповић, научни саветник, Институт за физику, др Александар Белић, научни саветник, Институт за физику и др Зоран С. Поповић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке “Винча” у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 03.05.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање - др Милован Шуваков

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Милована Шувакова у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу академик Зоран Љ. Петровић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Вељко Дмитрашинович, научни саветник, Институт за физику и проф. др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 28.04.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - др Владимир Дамљановић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Владимира Дамљановића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Радош Гајић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Радмила Костић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Милан Дамњановић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 28.04.2017.налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - др Горан Исић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Горана Исића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Радош Гајић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Јелена Радовановић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 27.04.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање - др Владимир Удовичић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Владимира Удовичића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Александар Драгић, виши научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, др Димитрије Малетић, виши научни сарадник, Институт за физику и проф. др Миодраг Крмар, редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 27.04.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - Миљан Дашић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Миљана Дашића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Игор Станковић, виши научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, др Игор Франовић, научни сарадник, Институт за физику и проф. др Сунчица Елезовић-Хаџић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 26.04.2017. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - др Срђан Марјановић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Срђана Марјановића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Зоран Љ. Петровић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Милован Шуваков, виши научни сарадник, Институт за физику, др Саша Дујко, научни саветник, Институт за физику и проф. др Јован Цветић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 20.04.2017. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање - др Саша Ћирковић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Саше Ћирковића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Јасна Ристић Ђуровић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Јелена Трајић, виши научни сарадник, Институт за физику и проф. др Јован Цветић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 05.04.2017. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - др Бранка Мурић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Бранке Мурић у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Дејан Пантелић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику, проф. др Братислав Обрадовић, ванредни професор Физичког факултета у Београду и проф. др Мирослав Кузмановић, ванредни професор Факултета за физичку хемију у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 30.03.2017. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.