Избор у звање - Владан Челебоновић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Владана Челебоновића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Радош Гајић научни саветник, Институт за физику, 1. референт, проф. др Милан Кнежевић, редовни професор Физичког факултета у Београду и др Зоран Кнежевић, научни саветник Астрономске опсерваторије у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 16.01.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - Сенка Ћук

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Сенке Ћук у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику и др Милан Тадић, редовни професор Електротехничког факултету у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 28.11.2014. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање - Владимир Дамљановић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Владимира Дамљановића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Радош Гајић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Радмила Костић, научни саветник, Институт за физику и др Божидар Николић, доцент на Физичком факултету у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 20.11.2014. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - Јелена Пешић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Јелене Пешић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Радош Гајић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Владимир Дамљановић, научни сарадник, Институт за физику, проф. др Горан Попарић, ванредни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 14.11.2014. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - Станко Николић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Станка Николића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Александар Крмпот, научни сарадник, Институт за физику и др Милорад Кураица, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 13.11.2014. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - Драган Маркушев

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Драгана Маркушева у звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Драгољуб Белић, редовни професор Физичког факултета у Београду и др Драган Тодоровић, научни саветник, Центар за мултидисциплинарна истраживања у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 07.11.2014. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - Михаило Рабасовић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Михаила Рабасовића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Драган Маркушев, виши научни сарадник, Институт за физику и др Драгољуб Белић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 07.11.2014. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - Марко Цвејић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Марка Цвејића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Соња Јовићевић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Миливоје Ивковић, виши научни сарадник, Институт за физику и др Јован Цветић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 05.11.2014. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - Данко Бошњаковић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Данка Бошњаковића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Зоран Петровић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Предраг Маринковић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и др Саша Дујко, виши научни сарадник, Институт за физику и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 05.11.2014. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - Зорица Јакшић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Зорице Јакшић у звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу др Душан Арсеновић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику и др Сунчица Елезовић Хаџић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 02.10.2014. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.