Избор у звање - др Бранислав Салатић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Бранислава Салатића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Дејан Пантелић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Бранислав Јеленковић,  научни саветник, Институт за физику у Београду и др Сузана Петровић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке “Винча” и  пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 16.11.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање - Бојан Стојадиновић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Бојана Стојадиновића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Зорана Дохчевић Митровић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Новица Пауновић,  научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Димитрије Степаненко, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и др Стеван Стојадиновић, редовни професор Физичког факултета у Београду и и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 14.11.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - др Милош Дражић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Милоша Дражића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Радомир Жикић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Радош Гајић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Дејан Тимотијевић, научни саветник, Институт за физику у Београду , др Марко Спасеновић, научни сарадник, Институт за физику у Београду и др Божидар Николић, доцент Физичког факултета у Београду и и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 25.09.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - др Урош Ралевић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Уроша Ралевића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Горан Исић, научни сарадник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Радош Гајић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Зоран Поповић, научни саветник, Институт за физику у Београду , проф. др Јелена Радовановић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и др Ненад Лазаревић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 21.09.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

 

Избор у звање - др Александра Алорић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Александре Алорић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Марија Митровић Данкулов, научни сарадник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Александар Богојевић,  научни саветник, Институт за физику у Београду, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду  и проф. др Сунчица Елезовић Хаџић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 20.09.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - др Маријана Гавриловић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Маријане Гавриловић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Соња Јовићевић, научни саветник у пензији, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Миливоје Ивковић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Јован Цветић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 13.09.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

 

Реизбор у звање - Предраг Ћирковић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Предрага Ћирковића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Милош Ђорђевић, научни сарадник, 1. референт, Институт за нуклеарне науке “Винча”, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику, др Марија Врањеш Милосављевић, виши научни сарадник, Институт за физику и проф. др Петар Аџић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 15.08.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање - Марко Опачић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор  Марка Опачића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Ненад Лазаревић, виши научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, др Маја Шћепановић,  научни саветник, Институт за физику, др Мирјана Грујић Бројчин, научни саветник, Институт за физику  и др Божидар Николић, доцент Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 10.08.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - Тијана Милићевић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Тијане Милићевић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Мира Аничић Урошевић, виши научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, др Гордана Вуковић,  научни сарадник, Институт за физику  и др Александар Поповић, редовни професор Хемијског факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 04.08.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање - Јелена Пешић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Јелене Пешић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Радош Гајић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Ненад Вукмировић, научни саветник, Институт за физику, др Владимир Дамљановић, научни сарадник, Институт за физику, др Борислав Васић, научни сарадник, Институт за физику  и др Саша Дмитровић, доцент Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 03.08.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.