Избор у звање - др Наташа Томић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Наташе Томић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Маја Шћепановић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Мирјана Грујић Бројчин, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Вера Дондур, редовни професор у пензији, Факултет за физичку хемију у Београду и др Мирослав Кузмановић, ванредни професор Факултета за физичку хемију у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 13.02.2018. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.