Реизбор у звање - Вељко Јанковић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Вељка Јанковића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Ненад Вукмировић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Ђорђе Спасојевић, ванредни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 07.02.2018. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.