Реизбор у звање - др Зорица Лазаревић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Зорице Лазаревић у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Небојша Ромчевић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Јелена Трајић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Весна Радојевић, редовни професор Технолошко-металуршког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 24.01.2018. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.