Реизбор у звање - др Владимир Стојановић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Владимира Стојановића  у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Жељка Никитовић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Зоран Распоповић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Јован Цветић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 17.01.2018. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.