Избор у звање - др Анђело Мађити

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Анђела Мађитија у звање  научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Бранислав Јеленковић, научни саветник у пензији, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Милан Радоњић, научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Едиб Добарџић, ванредни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 29.12.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности