Реизбор у звање - др Александар Драгић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Александра Драгића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Владимир Удовичић, виши научни сарадник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Димитрије Малетић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Миодраг Крмар, редовни професор Природноматематичког факултета у Новом Саду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 28.12.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.