Избор у звање - др Јелена Пешић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Јелене Пешић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Радош Гајић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Марко Спасеновић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и др Зоран С. Поповић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке “Винча” у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 27.12.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.