Избор у звање - др Јелена Смиљанић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Јелене Смиљанић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Марија Митровић Данкулов, научни сарадник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Александар Богојевић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Сунчица Елезовић Хаџић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 26.12.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.