Избор у звање - др Дарко Васиљевић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Дарка Васиљевића у звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу: др Дејан Пантелић,, научни саветник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Бранислав Јеленковић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду и проф. др Иван Белча, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 25.12.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.