Избор у звање - Светлана Јованић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Светлане Јованић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Бранислав Јеленковић, научни саветник у пензији, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Александар Крмпот, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и др Милена Милошевић, доцент Биолошког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 30.11.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.