Избор у звање - др Бранислав Салатић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Бранислава Салатића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Дејан Пантелић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Бранислав Јеленковић,  научни саветник, Институт за физику у Београду и др Сузана Петровић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке “Винча” и  пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 16.11.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.