Реизбор у звање - Бојан Стојадиновић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Бојана Стојадиновића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Зорана Дохчевић Митровић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Новица Пауновић,  научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Димитрије Степаненко, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и др Стеван Стојадиновић, редовни професор Физичког факултета у Београду и и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 14.11.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.